Chemin des Gavardes 9 Savigny 1073 Switzerland
Chemin des Gavardes 9 Savigny Vaud 1073 CH